Josef, eksempel på Jesus.

-Jødene skal en gang i fremtiden si til Gud :

 "Din Sønn lever". Juda, Jakobs sønn kom

 med Josefs blodige kappe, og sa : "Din 

 sønn er død". Den samme Juda fikk opp-

 draget med å si til Jakob, deres far, da de

 kom fra Egypt. "Din sønn lever". Slik skal

 Jakobs sønner, Israel si til sin Gud: Din sønn

 lever". Og de skal gråte sårt over Ham som

 de har gjennomstunget, slik de gjore på

veien fra Egypt.